cropped-logo
Back to Szkolenie

Nowoczesny pieniądz - państwo to potrafi!

0% Complete
0/0 Steps
 1. Przegląd zagadnień
 2. Informacje szczegółowe - Pełna wersja artykułu: 15 pytań pozwalających na bardziej dogłębną analizę tematu
  15 Tematy
 3. Przypisy
 4. Słowniczek
 5. Referencje
 6. Interaktywne uczenie się
  Pogłębiaj swoją wiedzę
  1 Quiz
 7. Materiały szkoleniowe
  Ćwiczenia do zajęć grupowych
  2 Tematy
  |
  3 Quizy
Zagadnienie Progress
0% Complete

Omówcie poniższe pytania w małych grupach (po dwie lub trzy osoby) i zapiszcie wyniki na kolorowych karteczkach.

Czym jest finansowanie wydatków publicznych z deficytu? Co to oznacza dla oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw?

Co oznacza zrównoważony budżet dla oszczędności sektora prywatnego?

Co oznacza nadwyżka budżetu państwa dla oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw? Jakimi alternatywami dysponuje rząd w obliczu zbliżającej się inflacji?

Jakie dwie możliwości ma rząd, aby wzmocnić popyt w sytuacji kryzysu gospodarczego?

Co jeszcze udało się Wam zauważyć? Jakie powiązania zaobserwowaliście?

Porządkowanie wyników

Małe grupy przyczepiają swoje karteczki na ścianie i sortują je tematycznie.

Jeśli grupa sformułowała pytania i zastrzeżenia dotyczące brakujących elementów (obligacji, wyodrębnienia banku centralnego, ograniczeń obowiązujących w strefie euro itp.), zebrane obserwacje można przyczepić na innej ścianie – prowadzący pobieżnie je sortuje, a następnie odpowiada, udzielając wyjaśnień.

Dyskusja końcowa w całej grupie

Co myśleliście wcześniej o długu publicznym? Co o nim myślicie teraz?

Czy dług publiczny to coś dobrego, czy złego?

Czy dług publiczny to prawdziwy dług? Czym różni się od zadłużenia osoby fizycznej? Jaką rolę pełnią podatki? W jakim stopniu mogą one zapobiegać inflacji?

Wskazówki dla prowadzącego:

1. Zawsze zwracaj uczestnikom uwagę, że podczas gry muszą dwukrotnie zamienić się rolami. Oznacza to odgrywanie na przemian: 1. ogółu głosujących obywateli, 2. członków parlamentu, który wybiera rząd i tworzy prawo 3. obywateli reprezentujących świat gospodarczy, tj. podmioty tworzące tzw. sektor prywatny składający się z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, które otrzymują świadczenia rządowe i muszą odprowadzać podatki.

2. Już na początku wyjaśnij: jest to uproszczony, ale mimo to bardzo wnikliwy przykład procesu kreacji pieniądza państwowego. Poproś uczestników, aby notowali na kolorowych karteczkach brakujące elementy, jakie przyjdą im do głowy, a następnie przejdź do gry. W toku dyskusji, karteczki z zanotowanymi brakującymi elementami można przyczepiać na wybranej osobnej ścianie. Prowadzący może sortować karteczki i sam je dodawać.

Brakujące elementy w naszym systemie pieniężnym:

 • Banki komercyjne/kreacja pieniądza przez banki komercyjne w ramach akcji kredytowej
 • Dwustopniowy system pieniężny (waluta rządowa + pieniądz fiducjarny banków)
 • Sprzedaż obligacji rządowych bankom komercyjnym i innym inwestorom
 • Rozdzielenie dwóch instytucji państwowych, Ministerstwa Finansów i Banku Centralnego/zakaz bezpośredniej współpracy instytucji w wielu państwach; współpraca tylko za pośrednictwem rynków finansowych
 • Samoograniczenia prawne w państwach, które przystąpiły do strefy euro
 • Państwa obce (= obce kraje trzeciego sektora) oraz pieniądze, które do nich napływają i z których wypływają

Wnioski dotyczące brakujących elementów:

Czynniki te zwiększają złożoność procesów, ale żaden z nich nie znosi monopolu państwa w zakresie waluty oraz towarzyszącej mu demokratycznej władzy w zakresie kreowania i wydatkowania pieniądza w procesie budżetowym. Jeśli chodzi o równoważenie długu publicznego i prywatnych oszczędności, to tylko włączenie sektora zagranicznego może faktycznie zmienić ten równoległy przepływ. Zamiast dwóch, mamy wówczas trzy sektory, w których oszczędności netto i dług netto muszą sobie nawzajem odpowiadać. Deficyt dwóch sektorów (np. rządowego i zagranicznego) musi być wówczas arytmetycznie równy oszczędnościom netto trzeciego sektora (w tym przypadku – sektora prywatnego).

Dodatkowe zadanie dla ambitnych uczestników:

Ambitnych uczestników można zachęcić do zapoznania się z pełną wersją artykułu samodzielnie lub w małych grupach, co pozwoli im dowiedzieć się, jakie są brakujące elementy systemu i dlaczego nie zmieniłyby one wyników gry w zakresie monopolu państwa na kreację pieniądza. Osoby te mogą przedstawić swoje ustalenia całej grupie.

Załącznik: Przykładowe bilanse na potrzeby 3 rund gry

1. Rok (przykład budżetu deficytowego)

Wydatki rządowe: -100 000 mln

Wpływy podatkowe: + 10 000 mln

Deficyt: – 90 000 mln

 

Całkowity dług publiczny: – 90 000 mln

Oszczędności sektora prywatnego + 90 000 mln

 

2. Rok (przykład budżetu zrównoważonego)

Wydatki rządowe: -100 000 mln

Wpływy podatkowe: +100 000 mln

Deficyt: 0 mln

 

Całkowity dług publiczny: – 90 000 mln bez zmian; Oszczędności sektora prywatnego: + 90 000 mln bez zmian

 

3. Rok (przykład nadwyżki budżetowej):

Wydatki rządowe: 100 000 mln

Wpływy podatkowe: +120 000 mln

Nadwyżka: + 20 000 mln

(Deficyt sektora prywatnego: – 20 000 mln)

 

Całkowity dług publiczny: – 70 000 mln zmniejszenie Oszczędności sektora prywatnego + 70 000 mln zmniejszenie

× Chat with us! Available from 10:00 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday