cropped-logo
Zagadnienie 4 of 7
In Progress

Słowniczek

KapitałKapitał oznacza wszystkie wytworzone przez człowieka dobra, które służą do dalszej produkcji bogactwa.
Gospodarka okrężnaGospodarka cyrkularna obejmuje rynki, które zachęcają do ponownego wykorzystania produktów, zamiast ich złomowania, a następnie wydobywania nowych zasobów. W takiej gospodarce wszystkie formy odpadów, takie jak ubrania, złom i przestarzała elektronika, są zwracane do gospodarki lub wykorzystywane w bardziej efektywny sposób.
Odsprzęganie‘Decoupling’ odnosi się do przerwania związku pomiędzy “wykorzystaniem zasobów naturalnych” a “wzrostem gospodarczym”. Decoupling występuje, gdy tempo wzrostu presji na środowisko jest mniejsze niż tempo wzrostu jej ekonomicznej siły napędowej (np. PKB) w danym okresie.
Rozwój gospodarczyRozwój gospodarczy oznacza ogólnie tworzenie miejsc pracy, zwiększanie bogactwa zarówno jednostki, jak i społeczeństwa oraz poprawę jakości życia ludzi.
Wzrost gospodarczyWzrost gospodarczy opisuje wzrost ilości i jakości dóbr i usług ekonomicznych, które społeczeństwo wytwarza i konsumuje. Wzrost gospodarczy opisuje wzrost ilości i jakości dóbr i usług ekonomicznych, które społeczeństwo produkuje i konsumuje.
PrzedsiębiorczośćPrzedsiębiorczość jest postrzegana jako zmiana, na ogół wiążąca się z ryzykiem wykraczającym poza to, które zwykle występuje przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, co może obejmować inne wartości niż tylko ekonomiczne.
Produkt krajowy brutto (PKB)PKB to łączna wartość pieniężna lub rynkowa wszystkich wyrobów gotowych i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w określonym czasie.
PracaPraca to ludność aktywna zawodowo, to ludzie, którzy chcą i mogą pracować, niezależnie od tego, czy znaleźli pracę, czy nie.
TerenZiemia jako czynnik produkcji łączy ziemię, zasoby naturalne, lasy, zasoby wodne i warunki naturalne.
Granice wzrostuGranice wzrostu („The Limits to Growth”) to raport z 1972 roku dotyczący wykładniczego wzrostu gospodarczego i populacyjnego przy skończonej podaży zasobów, badany za pomocą symulacji komputerowej. 
Gospodarka liniowaGospodarka liniowa tradycyjnie realizuje plan “weź – zrób – wyrzuć” krok po kroku. Oznacza to, że surowce są zbierane, następnie przekształcane w produkty, które są wykorzystywane, aż w końcu są wyrzucane jako odpady. Wartość jest tworzona w tym systemie gospodarczym poprzez produkcję i sprzedaż jak największej liczby produktów.
Zrównoważony rozwójZrównoważony rozwój można zdefiniować jako rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla możliwości zaspokojenia własnych potrzeb przez przyszłe pokolenia.
Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs)SDGs to zbiór 17 powiązanych ze sobą globalnych celów, które mają być “planem osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich”. SDGs zostały ustanowione w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i mają zostać osiągnięte do roku 2030.
Dobre samopoczucieDobrostan to pozytywny wynik, który ma znaczenie dla ludzi i wielu sektorów społeczeństwa, ponieważ mówi nam, że ludzie postrzegają, że ich życie przebiega prawidłowo. Dobre warunki życia (np. mieszkanie, zatrudnienie) są podstawą dobrego samopoczucia. Śledzenie tych warunków jest ważne dla polityki publicznej.
× Chat with us! Available from 10:00 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday