cropped-logo
Lesson 1 of 7
In Progress

Ülevaade

Üldiselt võib koostööd mõista kui inimrühma ühistootmist (tegevust) või tarbimist vastastikuseks kasuks. See on konkurentsi vastand, mis põhineb individuaalsetel jõupingutustel eesmärgi saavutamiseks. Koostöö ja konkurentsi mõistete käsitlemisel majanduses on erinevaid lähenemisviise. Rahvusvaheline kaubandus on selle lahendamiseks terviklik lahendus. Rahvusvaheline kaubandus on kaupade ja teenuste ostmine, müümine või vahetamine üle riigipiiride.

Kaubandus on majandussuhete loomise kõigi aegade alus. Kaubanduse peamine majandusteooria selgitab, et kaubandus pakub heaolu kasvu ja et rahvusvahelises kaubanduses osalevad riigid võivad koostööst märkimisväärselt kasu saada. Kaupade vaba liikumine ja vahetamine oli üks peamisi põhjusi Euroopa Liidu loomisel. Praegu on EL liikunud tolliliidust ühtse turu ja üheksateistkümne riigi euroalana. Ka Euroopa integratsioon on suurendanud Euroopa majandust, hõlmates peaaegu kogu mandri, kuuludes kahekümne seitsmesse riiki. Siseturu mõiste on üles ehitatud põhimõttele, et turuosalised peaksid tegutsema võimalikult suure majandusliku vabadusega, takistamata (siseriiklike) konkurentsipiirangute tõttu. Ühtse turu abil seatakse EL üheks majandusüksuseks, kelle rahvusvahelise kaubanduse lepingud on ELi peamine välimine pädevus. ELi konkurentsipoliitika eesmärk on tagada ühtse turu korrektne toimimine. Sisuliselt tagab see ettevõtetele võimaluse konkureerida kõigi liikmesriikide turgudel võrdsetel tingimustel.

Tabel 1. Tõendid konkurentsi ja koostöö majandustulemuste kohta

CompetitionCooperation
ELi-sisene kaubandus Kui suur on kõigi Euroopa riikide kaubandusbilanss (eksport-import)? Kas riik võidab või kaotab majanduslikult? Kuidas on selle kaubandus viimase 3-5 aasta jooksul muutunud?Eksport ja import ELis: mõju tööhõivele ja sissetulekutele
EL-väline kaubandus ELi eksport maailma: mõju tööhõivele ja sissetulekutele Kuidas aitab EL-i liikmelisus kaubanduse arendamisel ühegi riigi jaoks? Kas riik võidab või kaotab majanduslikult? Kuidas on tema kaubandus viimase 3–5 aasta jooksul muutunud?

Maailma ekspordi ja kaubanduse pidev kasv maailmamajanduse suuruses näitavad, et kaubandus on muutunud üha olulisemaks. Rahvusvahelise kaubanduse kasvu on stimuleerinud kaubandustõkete pidev langus pärast II maailmasõda. On nii vabakaubanduspoliitikat toetavaid argumente kui ka argumente, mis toetavad erinevat tüüpi protektsionistlikku poliitikat. Ricardi rahvusvahelise kaubanduse mudel tutvustab aga suhtelise eelise põhimõtet, mis aitab mõista rahvusvahelist kaubandust toetavaid põhjuseid. See mudel selgitab näiteks, kuidas vähem produktiivsed riigid saavad kasu vabakaubandusest oma produktiivsemate naabritega. 

Rahvusvaheliste kaubavoogude uurimine aitab avastada majanduskoostöö ja konkurentsi mõjusid. Eurostat pakub andmeid ja interaktiivset andmete visualiseerimist kaubakaubanduse ning kaubanduse mõju kohta tööhõivele ja sissetulekutele ELis. Kaubanduse analüüsi läbiviimiseks on erinevaid viise. Esiteks tuleks alustada üldisest kirjeldusest ja seejärel minna üksikasjadesse. Järgmisena tuleks praegust olukorda võrrelda varasemaga, et teada saada, kas kaubanduse kasv soodustab majanduslikku konkurentsi ja koostööd. Tabelis 1 on esitatud mõned ettepanekud kaubanduse analüüsi kohta konkurentsi- ja koostööeksamite jaoks ELis. 

Selles õppestsenaariumis on õpilastele võimalus saada teadlikuks oma riigi kaubanduslikest omadustest. Nad saavad aru, kuidas saavad eri riikide inimesed oma riigi ekspordist kasu ja kui oluline on säilitada majanduslik avatus. Lõpuks saavad õpilased avastada, kuidas kaubandus soodustab majanduskoostööd ja konkurentsi Euroopa majanduses.

× Chat with us! Available from 10:00 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday