cropped-logo
Lesson Progress
0% Complete

V každém ekonomickém systému se firmy zaměřují na maximalizaci svého zisku a domácnosti na maximalizaci svého blahobytu.2 Podle publikace Psychology Today je blahobyt prožitek zdraví, štěstí a prosperity. Zahrnuje dobré duševní zdraví, vysokou životní spokojenost, pocit smyslu nebo účelu a schopnost zvládat stres. Obecněji řečeno, pohoda je prostě dobrý pocit.3 V evropském kulturním prostoru je blahobyt založen na následujících hodnotách: dobré zdraví, pohodlné životní podmínky, osobní svoboda, bezpečné pracovní podmínky a záruky v případě nezaměstnanosti. Tyto prvky blahobytu lze rozdělit na ekonomický (ekonomický blahobyt) a všeobecný kulturní blahobyt, které jsou zase spojeny se základními společenskými hodnotami.4,5,6 Blahobytu lze dosáhnout uspokojením společenských potřeb a/nebo odstraněním zbytečných přání lidí. 

Zjednodušený schematický přehled našich potřeb je znázorněn na Maslowově hierarchii potřeb na obrázku 1. Abraham H. Maslow (1908-1970) byl americký psycholog, který se nejvíce proslavil teorií psychického zdraví, jež předpokládá prioritní uspokojování vrozených lidských potřeb, které vrcholí seberealizací. 

Obrázek 1. Maslowova hierarchie potřeb7 

Podle Maslowovy hierarchie potřeb je lidská pohoda založena na uspokojení fyziologických potřeb a potřeb bezpečí. Fyziologické potřeby jsou potřeby, bez kterých nemůžeme žít (jídlo, voda, vzduch, spánek atd.), a potřeby bezpečí zahrnují pocit bezpečí (fyzické a finanční zabezpečení, jistota zaměstnání, zdraví). Tyto dvě skupiny potřeb se také nazývají základní potřeby. Když jsou základní potřeby uspokojeny, člověk usiluje o realizaci svých sociálních potřeb. Všichni vyhledáváme sociální vazby s přáteli a rodinou a chceme, aby si nás druzí vážili. Přitom se snažíme zvýšit svou sebeúctu a sebedůvěru. Seberealizace je realizace plného potenciálu člověka. Jedná se o nejvyšší stupeň hierarchie, o který usilujeme.8 

Potřeby a přání jsou bohužel často zaměňovány za synonyma, a tak se používají zaměnitelně. Ve skutečnosti potřeba označuje něco, co je nutné k přežití, a touhy se vztahují k věcem a jevům, po kterých lidé v životě touží. Přežití člověka není ohroženo, pokud není schopen naplnit své touhy, zejména vzhledem k tomu, že touhy jsou nekonečné, protože nikdy nejsme zcela uspokojeni. Lze říci, že touhy narušují naši sebeúctu a v konečném důsledku dokonce snižují náš blahobyt.9 Zároveň se všichni lidé snaží naplnit své potřeby, ale také své touhy, aby byli šťastní.

Z ekonomického hlediska lidé potřebují spotřebovávat různé druhy zboží a služeb, aby uspokojili své základní a sociální potřeby. V následujících kapitolách se budeme zabývat tím, na základě jakých charakteristik jsou statky klasifikovány a zda trh zvládne distribuci těchto statků.

× Chat with us! Available from 10:00 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday