cropped-logo
Lesson Progress
0% Complete

Přehled

Interaktivní aktivita, která připraví půdu pro debatu ve třídě. 

Dva různé modely (úsporná opatření vs. stimulační opatření) by měly být použity v jejich “čistém” zobrazení, nicméně vysvětlete, že ve skutečnosti jsou rozhodnutí vlád více nuancovaná a nejsou černobílá.

Cíle

 • Umožnit studentům získat znalosti v oblasti různých teorií politické ekonomie.
 • Podpořit dovednost diskutovat a analyzovat
 • Vyvolat zájem a diskusi o různých způsobech zvládání krize

Materiály a čas

Fotokopie karet (níže) s různými situacemi ekonomické nerovnováhy. Vysvětlení a skupinová aktivita se odhaduje na 20 až 30 minut. Závěrečná diskuse by měla trvat přibližně 30 min. podle počtu skupin. 

Velikost skupiny

Minimálně 16 osob

Pokyny pro školitele

 1. Rozdělte studenty do párových skupin, které se později opět rozdělí na poloviny. 
 2. Očíslujte níže uvedené kartičky a požádejte skupiny studentů, aby si každá vybrala jednu kartičku. Každá karta obsahuje různé ekonomické nerovnováhy. 
 3. Požádejte skupiny, aby si přečetly a prodiskutovaly jednotlivé problematické situace a zamyslely se nad tím, jaká doporučení by přijaly jednotlivé modely (neoklasický nebo keynesiánský). Za tímto účelem by se každá skupina měla rozdělit na polovinu a převzít roli představitele jedné z obou ekonomických škol.
 4. Po diskusi ve svých skupinách každá skupina postupně vystoupí na tribunu a přednese své argumenty. Za tímto účelem uspořádejte místnost tak, aby řečníci dostali centrální pozici ve třídě, a rozmístěte místa pro ostatní studenty kolem, aby mohli poslouchat a pozorovat. 
 5. Po každé skupinové diskusi by měl učitel požádat publikum (zbytek studentů), aby hlasovali, které řešení by podpořili a proč.
 6. Aby žáci věděli, jakou roli by měl každý z nich zaujmout, měli by si ujasnit své postoje tím, že se pokusí odpovědět na otázky CO, JAK a KDO. Zde je několik otázek, které mají vést k analýze:
 1. Měl by stát zasáhnout, nebo ne?
 2. Pokud ano, jak? 

Fiskální politika: rozšiřování veřejných výdajů (poskytování dotací, snižování daní atd.); nebo jejich snižování (zvyšování daní, privatizace veřejného majetku atd.). 

Měnová politika: rozšiřování peněžní zásoby a s tím spojené snižování úrokových sazeb podporující spotřebu a investice; nebo snižování peněžní zásoby a s tím spojené zvyšování úrokových sazeb, tedy podpora úspor a vyvádění peněz z ekonomiky.

 1. Pokud ne, jak?

Nechat trh, aby se reguloval sám, a umožnit tak zvýšení cen v případě převisu poptávky nebo jejich snížení v případě převisu nabídky.

Automatickými mechanismy: vyčerpáním stávající zásoby kapitálu, které vyžaduje její náhradu, a tedy zvýšením poptávky po práci.

 1. Podobají se přijatá opatření spíše úspornému plánu, nebo plánu veřejných investic?      
 2. Jaké mohou být sociální dopady? / Který sektor společnosti z toho bude mít největší prospěch?

Problémové karty

Inflace: ceny rostou rychleji než mzdy a nominální úrokové sazby. Protože ceny rostou rychleji než mzdy, klesá spotřeba; v důsledku vysoké volatility procesů a nejistoty klesají i investice. 

Recese: období záporného hospodářského růstu nebo jinými slovy pokles velikosti ekonomiky. V důsledku zpomalení ekonomické aktivity se snižuje spotřeba a zvyšují se zásoby podniků. 

Dluhová krize: vláda zvyšuje své výdaje a zároveň klesají příjmy.

Nezaměstnanost: nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou pracovníků. Je způsobena výkyvy v hospodářském cyklu, protože se zvýšily náklady a podniky musí snížit počet zaměstnanců, aby nepřišly o dávky. 

Nerovnost: rozšíření nerovnosti v důsledku rostoucí koncentrace bohatství na již tak vysoké úrovni bohatých obyvatel, což vede ke zhoršení životní úrovně většiny. 

× Chat with us! Available from 10:00 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday